HIŠE in gradnja...    
 

 
 

Moderne hiše

  Več

>>

Klasične hiše

  Več

>>

Luksuzne hiše

  Več

>>

Dvojčki

  Več

>>

 

 

 

Kako priti hiše?

 

Kako do hiše?

Kupujete zemljišče, ki ste si ga od nekdaj želeli? Nekje na samem, v prečudoviti naravi ali pa v mestnem naselju?
Postopek za nakup oziroma prodajo gradbene parcele:
– Ko pridobimo izjavo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice za nezazidljivo stavbno zemljišče, lahko pristopimo k nakupu. Kupoprodajno pogodbo moramo takoj overiti pri notarju, predtem pa moramo plačati še davek na davčni upravi.

Pri izbiri zemljišča se moramo zavedati, da je dovoljena gradnja objektov samo na opremljenih stavbnih zemljiščih. Ne glede na prejšnji stavek pa je gradnja objektov dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, če je tako določeno s predpisom ali kadar posamezni priključki glede na naravo niso potrebni.

Opremljeno stavbno zemljišče pa je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic;
– javno elektroenergetsko omrežje;
– dovoz na javno cesto;
– občina lahko predpiše še druge komunalne priključke, ki morajo biti zagotovljeni, da se stavno zemljišče šteje za opremljeno.
Vse to pa so urbanistične podlage, ki jih po navadi pridobi izdelovalec urbanističnih podlag.

Pri pristojni občini, kjer zemljišče leži, zaprosimo za lokacijsko informacijo za namen projektiranja.
Iz lokacijske informacije so točno razvidne urbanistične zahteve, kot so na primer: največja dovoljena etažnost, predpisana smer slemena, naklon strehe, razmerje stranic objekta …

Sledi geodetski posnetek terena. To je načrt parcele z vrisanimi parcelnimi mejami in vrisanimi plastnicami (višinskimi kotami).
 

 

>>Več o gradnji hiše v slikah...<<

 


Lokacijska informacija in geodetski posnetek sta osnova za izdelavo urbanističnih podlag (po starem lokacijske dokumentacije). Priporočamo vam, da imate istega projektanta za izdelavo urbanistične podlage in projekta za gradbeno dovoljenje (PGD). Če sta to dve osebi, pa je praksa, da se urbanistične podlage izdelujejo na podlagi idejnega projekta. Projektant, ki vam izdeluje omenjena projekta, mora imeti dovoljenje inženirske zbornice za opravljanje te dejavnosti.

Pri izdelavi urbanističnih podlag je treba pridobiti projektne pogoje pristojnih služb (soglasja), kot so elektro- in komunalno podjetje, upravljavec cest, telekom … Pogoji se pridobijo iz urbanističnih podlag.

 

Skladno z urbanističnimi podlagami in s projektnimi pogoji se izda projekt za gradbeno dovoljenje (PGD), ki vključuje:
– arhitekturo;
– statiko;
– strojne in elektroinstalacije.
Na podlagi PGD se izdajatelje projektnih pogojev zaprosi za soglasje na projekt.

Na upravni enoti ali ministrstvu se odda vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, kjer je treba predložiti:
– dva izvoda projekta za gradbeno dovoljenje (PGD);
– soglasje na PGD;
– zemljiškoknjižni izpisek;
– potrdilo o plačani gradbeni taksi;
– potrdilo o plačanem komunalnem prispevku in plačati takso za vlogo.


Po pridobitvi gradbenih del sledijo še naslednji postopki:
1. Oddajo se dela.
2. Imenuje se stavbno-tehnični nadzor.
3. Opravi se tehnični pregled.
4. Pridobi se uporabno dovoljenje.
5. Objekt se vpiše v zemljiško knjigo.

Upamo, da smo vam s temi podatki olajšali nepotrebne poti in pripomogli k odločitvi za nakup zemljišča in k pridobitvi novega doma ali kakšnega drugega objekta.


 

>>Več o gradnji hiše v slikah...<<
 

 

Poišči si svojo

- montažno hišo

- klasično hišo

- bio hišo

...

 

 Copyright hise.freevar.com © 2008 >> Pogoji uporabe

 

 

 

Free Web Hosting