HIŠE in gradnja...    
 

 
 

Moderne hiše

  Več

>>

Klasične hiše

  Več

>>

Luksuzne hiše

  Več

>>

Dvojčki

  Več

>>

 

 

 

a) Gradbena pogodba - VZOREC  <<

b) Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja  <<

c) Lokacijska informacija  <<

d) Soglasja  <<

e) Projektna dokumentacija  <<

f) Gradbeno dovoljenje  <<

g) Sprememba namebnosti  <<

h) Uporabno dovoljenje  <<

 

 

 

UPORABNO DOVOLJENJE

 

Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek uporabe objekta.

Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, po končanem tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Uporabno dovoljenje ni potrebno pred začetkom uporabe objekta, ki se mu je spremenila namembnost iz stanovanjske v poslovno ali obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, če ni bila spremenjena zunanjost obstoječega objekta.

Sestavni del uporabnega dovoljenja so:

 • Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
  • podatke o objektu,
  • izjavo o zanesljivosti objekta,
  • dokazila o zanesljivosti objekta.
 • Vodilna mapa projekta izvedenih del, ki vsebuje:
  • podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri gradnji,
  • povzetek ključnih podatkov iz projekta izvedenih del.
 • Geodetski načrt novega stanja zemljišča.

Najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor pri projektantu oziroma geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v uradne evidence, v primeru gradnje za trg pa takoj po prevzemu takšnega projekta tudi poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru stavbe tudi v kataster stavb.


 

 

 

Poišči si svojo

- montažno hišo

- klasično hišo

- bio hišo

...

 

 Copyright hise.freevar.com © 2008 >> Pogoji uporabe

 

 

 

 

>> Gradbena pogodba - VZOREC

>> Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

>> Lokacijska informacij

>> Soglasja

>> Projektna dokumentacija

>> Gradbeno dovoljenje

>> Sprememba namebnosti

>> Uporabno dovoljenje 

>> Strešne kritine 

 

 

>> Družinske hiše

>> Luksuzne hiše

>> Moderne hiše

>> Dvojček hiše - Dvojčki

>> Atrijske hiše

>> Klasične hiše

>> Avantgarde

 

 

>> Delo GEODETA

>> beton

>> jeklo

>> ilovica

>> kamen

>> kovina

>> marmor

>> opeka

>> plastične mase

>> les

>> steklo

>> steklobeton

 

 

>> Bio hiše

>> Eko hiša

>> Zakaj graditi?

>> Zakaj lesena hiša?

>> Kako priti do hiše?

>> KATALOG PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ

>> SLOVAR TUJK POJMOV GRADNJE

>> Toplotne črpalke

>> linknapper

 

IZMENJAVA POVEZAV

>> Gruzija

>> Prlekija

>> HUJŠANJE

>> MONTAŽNE HIŠE

 

Free Web Hosting