HIŠE in gradnja...    
 

 
 

Moderne hiše

  Več

>>

Klasične hiše

  Več

>>

Luksuzne hiše

  Več

>>

Dvojčki

  Več

>>

 

 

 

a) Gradbena pogodba - VZOREC  <<

b) Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja  <<

c) Lokacijska informacija  <<

d) Soglasja  <<

e) Projektna dokumentacija  <<

f) Gradbeno dovoljenje  <<

g) Sprememba namebnosti  <<

h) Uporabno dovoljenje  <<

 

 

 

 

Inštalacije

 

Inštalacije

 

Hišne inštalacije so pomembni osrednji del hiše. Primerjamo jih lahko z živčnim in krvnim sistemom pri človeku. Omogočajo nam ogrevanje, svežo vodo, odvajanje odpadne vode, da imamo v vsakem prostoru dostop do elektrike, interneta, telefonije in drugo. Ustrezno razvejan in dovolj zmogljiv sistem inštalacij omogoča nemoteno delovanje stavbe.

INŠTALACIJE v hiši

ELEKTRIKA 

 

Elektroinštalacije v hiši
Določenih gradbenih del nikakor ni pametno izvajati v 'lastni režiji'. Eno od takih so prav gotovo električne inštalacije, saj samograditelj določenih del največkrat ne znajo strokovno izvesti. Vendar je prav, da je individualni graditelj oziroma investitor seznanjen tudi z osnovami elektroinštalacijske tehnike. V tem delu opisujemo osnovne pojme nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij tako, da se bo investitor lahko kolikor toliko razumno pogovarjal s projektantom.
 
Osnovni elektroenergetski pojmi
Ker se moč električnih porabnikov v gospodinjstvih povečuje, obenem pa se pojavljajo novi porabniki (npr. mikrovalovne pečice, pomivalni stroji, sušilniki perila in drugo), se ponekod prizadevajo, da bi se fazna napetost v nizkonapetostnem omrežju počasi dvignila. Tako bi razbremenili sistem, saj bi ob nižjem toku zagotovili prenos enake moči oziroma bi omogočili prenos večje energije (moči).
 
Gradbena dela
Ko začnemo graditi hišo, lahko sprva električno energijo dobimo pri sosedu. Pri tem se seveda pojavljajo določene nevšečnosti, ki jih pozna marsikateri graditelj, zato je najbolje, če imamo na razpolago "gradbeni priključek", ki nam ga instalira ustrezno elektrodistribucijsko podjetje (kam spadamo, piše v elektroenergetskem soglasju, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja) ali pa pooblaščeni elektroinštalater. V njej so števec z glavnimi varovalkami, določeno število enofaznih in trifaznih vtičnic, naprava za zaščito pred previsoko napetostjo.
 
Inštalacije glede na namen
V grobem delimo električne inštalacije na nizkonapetostne elektroenergetske in informacijske. Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije so inštalacije za moč in razsvetljavo, informacijske inštalacije pa so inštalacije za telefonijo, protivlomno zaščito, protipožarno zaščito, klimatizacijo, antenske sisteme, računalniške mreže, domofone in drugo. Izvajalec del je inštalacije dolžan izvesti v skladu s predpisi in določili v projektu elektroinštalacij.
 
Vrste inštalacij
Izvedba električne inštalacije je v prvi vrsti odvisna od tega, ali je gradnja 'industrijska' ali 'obrtniška'. Kot rečeno, morajo biti inštalacije zamenljive torej tako, da so vodniki v ceveh. Glede na to delimo inštalacije na več vrst. Inštalacije pod ometom in inštalacije v ometu.
Elementi elektroinštalacij
Vodniki in kabli: Pod pojmom vodnik razumemo izolirano žico, kabel pa je več vodnikov, ki so povezani s plaščem. Pri nas je minimalni presek vodnikov za stalne inštalacije linij za razsvetljavo 1,5 mm2, pri linijah za moč (tok 20 A) pa 2,5 mm2 (material je baker). Za porabnike večje moči so predvideni večji preseki (npr. 4 ali 6 mm2, baker). Predvidi jih projektant. Standardne stalne nizkonapetostne elektroinštalacije je tako rekoč mogoče izvesti z vodi v do petžilni izvedbi. Barve izolacije žil so standardne.
 
Priporočeno število izvodov
V stanovanjskih prostorih uporabljamo določene standarde glede števila in vrste vtičnic in števila izvodov. V nadaljevanju so predstavljene standardi za različne prostore glede na njihovo velikost.
Sobe in spalni prostori:
Površina do 8 m2: Vtičnici naj bosta vsaj dve. Pri posteljah naj bodo vtičnice vsaj dvojne. Antenska vtičnica naj bo v trojni izvedbi. Pri tem morajo biti tokokrogi ločeni. Za avdio-video tehniko uporabimo varovalke 6 A s prenapetostnimi odvodniki in izklopnim časom pod 20 milisekund. Za razsvetljavo naj bo vsaj en izvod. Površina med 8 in 20 m2: Vtičnic naj bo vsaj štiri.
 
Druge elektroenergetske inštalacije
Že med gradnjo moramo misliti tudi na inštalacije, ki si jih kot graditelj tedaj še ne moremo privoščiti. Sem bi lahko uvrstili sistem za ogrevanje žlebov, električni daljinski pogon garažnih in vrtnih vrat, črpalke za čiščenje vode v bazenih, vrtno razsvetljavo, vtičnice za električne kosilnice in podobno. Priporočljivo je, da se o tem posvetujemo s projektantom ali z izvajalcem elektroinštalacijskih del.
 
Sevanje
Na zemlji obstaja naravno in umetno sevanje. Naravne vire sevanja delimo na zemeljske in zunajzemeljske. Najmočnejše sevanje pa prihaja s sonca. Posebej poleti nas vse bolj opozarjajo o škodljivosti pretiranega izpostavljanja sončnim žarkom, in ne zaman. Zelo malo pa vemo o tem, kaj se okrog nas dogaja vsak dan in kako na naše počutje, zdravje in razpoloženje vpliva umetno sevanje. V svetu se za neionizirna sevanja uporablja kratka oznaka NIR (Nonionizing Radiation - .neionizirno sevanje). Pri tem merimo posebej jakost električnega polja (E) v voltih na meter (V/m).
 
 
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Graditelji hiš se brez obotavljanja sami lotijo marsikaterega gradbenega posega. Inštalacije, še posebej električne, pa so tisti del, ki ga skoraj vedno zaupamo strokovnjakom, vendar moramo biti seznanjeni z določenimi dejstvi. Le tako bodo dela potekala pravilno in se pozneje ne bodo pojavljale težave ali dodatni stroški.

 

Toplota iz električnega vodnika
Električna energija je najbolj uporabna oblika energije v sodobnem svetu. Eden od načinov uporabe je tudi ogrevanje. Tako imamo, na primer, vrsto možnosti uporabe električne energije oziroma električnih vodnikov za nizkotemperaturno ogrevanje:
- dopolnilno ali popolno talno ogrevanje prostorov, kjer so položene 'hladne' talne obloge: keramika, kamen, lahko pa tudi laminati, parket ali celo tekstilne obloge; - taljenje snega in ledu na različnih zunanjih površinah: stopniščih, dovozu v garažo, parkiriščih, nakladalnih ...
 
Inteligentne elektroinštalacije
V modernem bivalnem ali delovnem okolju se uporabnik srečuje z množico sistemov, od katerih vsak opravlja svojo funkcijo oziroma nalogo. Pri inštalacijah lahko govorimo o razsvetljavi, ogrevanju, varovanju prostorov, javljanju požara ... Vendar vsak sistem deluje drugače, se različno upravlja, ima svoj način napajanja ali daljinskega upravljanja. To privede do prevelikega števila naprav in ker vseh ne poznamo dovolj podrobno in ker jih je zelo težko povezati med seboj, tudi rezultat ni optimalen. Poleg tega investitorji zahtevajo nižje stroške projektiranja in izvajanja, lažje upravljanje, cenejše vzdrževanje in več udobja. Klasična inštalacija postaja glede na zahteve preobsežna.
 

VODA

Voda
Za človeka je najbolj pomembna voda za pitje in pripravo hrane. Ustrezati mora zahtevam, kot so: - ne sme vsebovati mikroorganizmov, bakterij, spor ali drugih povzročiteljev bolezni; - mora biti brez barve, vonja in okusa (z določenim deležem raztopljenih snovi, kisika in ogljikove kisline); - temperatura mora biti med 10 in 15 oC; - količina raztopljenih snovi mora biti v določenih mejah; - dovoljena je predpisana količina klora v vodi.

 
Vodovodna inštalacija
Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elementov tudi zmanjšuje širjenje zvoka po objektu. Za preprečevanje nastanka in širjenja zvoka zaradi uporabe vodovodne inštalacije pa moramo upoštevati naslednje: - inštalacija naj bo ustrezno dimenzionirana in s čim manj spremembami smeri; - cevi naj bodo pritrjene na masivne zidove; - pritrdilni element cevi naj ima elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid; - cevi naj bodo izolirane z lahkim, elastičnim izolacijskim materialom; - prenos zvoka...
 

Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Voda s seboj prinaša tudi veliko netopnih delcev. To so predvsem pesek, delci rje in delci izločenega vodnega kamna. Ti povzročajo poškodbe predvsem na priključenih napravah - poškodbe tesnil, gibljivih delov armatur. Večino nečistoč lahko iz vode odstranimo s filtrom, ki ga namestimo na vstopu vode v hišno inštalacijo takoj za vodovodnim števcem. Predvsem pri inštalaciji s kovinskimi cevmi je uporaba filtra pomembna.

Črpalke
V večjih zgradbah s centralnim bojlerjem za pripravo sanitarne vode se pogosto pojavlja problem, da je treba po odprtju pipe izpustiti precej hladne vode in kar lep čas čakati, da priteče topla. Ta problem lahko rešimo z vgradnjo črpalke za sanitarno vodo, ki se vgradi v cirkulacijski vod. Primerne so tako za enokrožne sisteme ...

Odtočna inštalacija
Hkrati z razvodom hladne in tople vode moramo predvideti tudi odtočno inštalacijo. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno inštalacijo: razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše. S tem je zmanjšana možnost zastajanja odplak. Vsak element (odtok) mora biti opremljen s smradno zaporo, nameščeno neposredno za sanitarnim elementom. Paziti moramo, da delovanje smradne zapore (sifona) ni moteno zaradi napačne postavitve ali dimenzioniranja odtočnih cevi.

 
Odvodnjavanje
Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elemen

OGREVANJE  

Ogrevanje
Ugodje v prostoru naj bo naše vodilo pri izbiri ogrevalnega sistema, na vse ostale težave in stroške pri postavitvi bomo kaj kmalu pozabili, če bo sistem deloval, kot si želimo - zanesljivo. Poleg ugodja pa moramo upoštevati še energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. Cena kuriv, predvsem fosilnih (plinastih in tekočih), je v zadnjih treh letih občutno narasla. K temu so pripomogle krize na svetovnem naftnem trgu, nekaj pa tudi uvedba trošarin in takse za CO2.
 
Centralno ogrevanje z dvema pečema
S posodobitvijo ogrevanja lahko prihranimo gorivo in varujemo okolje. Pri posodabljanju je pomembno oceniti gospodarnost stare oziroma nove naprave, zato moramo z minimalno količino primarne energije dobiti največjo količino ogrevalne toplote. Zaradi nihanja cen goriva želijo imeti nekateri dve peči, da se sproti odločajo, s kakšnim gorivom bodo ogrevali bivalne prostore, zato se je pojavilo centralno ogrevanje z dvema pečema.

PLIN

Plinske inštalacije
Lastniki stanovanjskih objektov in novograditelji se pri obnovi dotrajanih sistemov in instalacij v hiši oziroma energijski zasnovi novih objektov vse pogosteje odločajo za celovito uporabo plina pri ogrevanju, pripravi tople vode in kuhanju. Konkurenčne prednosti tega energenta pred ostalimi gorivi so jasne:

- Uporaba plina je okolju prijazna, tudi emisija CO2 kot produkta zgorevanja je v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi občutno manjša. Ob zgorevanju plina ni dima, vonja ali saj;

- Plinske naprave so z investicijskega vidika konkurenčne napravam

 
Oskrba s plinom
Zemeljski plin vsebuje prek 96 odstotkov metana in je kot takšen brez barve, okusa in vonja. Varnostni razlogi zaradi lažjega odkrivanja plina ob morebitnem uhajanju določajo dodajanje vonja pred distribucijo plina v omrežje. Plin zgoreva z modrim plamenom in je lažji od zraka. Individualni porabniki zemeljskega plina se z gorivom oskrbujejo prek hišnega priključka, vezanega na distributerjev sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Pred priključitvijo na omrežje je treba pridobiti soglasje pristojnega distributerja.
 
Sestavni deli plinske inštalacije
Zunanje plinsko omrežje je do stavbe lahko speljano v zemlji ali na prostem. Potek omrežja na prostem je redkejši, saj je treba pri tem plinovod zaščititi pred vplivi temperaturnih in podnebnih sprememb (zaščita pred korozijo) ter mehanskimi obremenitvami (npr. kompenzacija temperaturnih raztezkov, zaščita pred zunanjimi vplivi). Najpogostejše je torej vodenje plinovoda v zemlji. Globina plinovoda naj se giblje med 0,6 in 1 metrom in naj ne presega globine 2 metrov. Plinovod je izdelan iz PE ali jeklenih cevi, na njem pa se nahaja tudi zaporni element s teleskopskim nastavkom.
 
Vrste plinskih naprav
Glede na dovod zraka do plinskega gorilnika ločujemo naprave z atmosferskim gorilnikom, kjer je pretok zraka naraven, in naprave s tlačnim gorilnikom, kjer je prisilni pretok zraka ustvarjen z ventilatorjem. Atmosferski gorilnik po injektorskem principu plinu primešava zgorevalni zrak, prižiganje pa je plamensko ali električno. Gorenje plamena nadzira termoelektrični element ali pa je zaznavanje elektronsko. Tlačnemu gorilniku, ki se uporablja v večjih sistemih in je obenem med delovanjem tudi glasnejši od atmosferske izvedbe, je omogočeno boljše nastavljanje razmerja goriva.
 

KLIMATIZACIJA

Klimatizacija
Da bi zagotovili ugodje v prostoru, moramo bivalne prostore neprestano klimatizirati. Vzdrževati moramo želeno vrednost temperature in relativne vlažnosti ter skrbeti za menjavo in čiščenje zraka. Pozimi tako rekoč vse prostore ogrevamo, v zadnjih letih pa jih poleti vse več tudi hladimo. Razlog za to je spremenjen način gradnje zgradb in vedno višje zahteve po ugodju v prostoru. Današnje konstrukcije s tanjšimi masivnimi zidovi in debelejšo toplotno izolacijo imajo manjšo toplotno akumulacijsko sposobnost in zato slabše kljubujejo nihanju zunanje temperature. Poleg tega se gradi vedno več mansardnih stanovanj, kjer je večina sten iz lahkih, toplotnoizolacijskih materialov.
Lokalna klimatizacija prostorov
Prostore ponavadi lokalno klimatiziramo s postavitvijo naprave v posamezni prostor. Zaradi lokalne postavitve so cevne inštalacije manj zahtevne. Lokalne klimatske naprave glede na izvedbo delimo na eno- in dvodelne ali večdelne naprave, glede na postavitev so lahko premične ali nepremične. Najbolj znane enodelne naprave so okenske klimatske naprave. Te imajo hladilni del obrnjen v bivalni prostor in kondenzacijski del na zunanjo stran objekta. Če imajo vgrajen tudi električni grelec, jih lahko uporabljamo tudi za ogrevanje prostorov. Ponavadi jih namestimo v okenske ali dodatne odprtine.
 

 

Centralna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija bivalnih prostorov pomeni drugačen način gradnje hiš z odvodnimi in dovodnimi kanali do klimatiziranih prostorov. Kanali, ki so lahko kovinski ali plastični, so ponavadi razpeljani nad spuščenim stropom. Kanali morajobiti razpeljani tako, da se v prostorih vzpostavi prisilno kroženje zraka. Ker se večino časa zadržujemo v spalnici in dnevni sobi, do teh prostorov dovajamo svež, klimatiziran zrak, medtem ko iz kuhinj in kopalnic zrak odvajamo.
 

CENTRALNI SESALNI SISTEMI

Centralni sesalni sistemi
Osnovna značilnost sistema je cevna sesalna inštalacija, ki je napeljana po tleh ali stenah in poteka od sesalnika (sesalnega agregata), ki se namesti v enega od spremljevalnih prostorov objekta, do bivalnih oziroma delovnih prostorov. V bivalnih prostorih oziroma v hodniku so nameščene vtičnice, kamor uporabnik vtakne sesalno cev. Prek mikrostikala v vtičnici ali z vklopom stikala na držaju sesalne cevi vklopimo sesalni agregat. Nedvomno ima tak sesalni sistem veliko prednosti pred ročnim čiščenjem ali sesanjem z ročnim sesalnikom ... Znano je, da električni sesalniki izpihujejo zrak, z njim pa tudi fin prah (mikroprah) skozi filter in s tem povzročajo ponovno dvigovanje prahu. To je še posebej neprijetno za ljudi, ki so na prah alergični.

 

Vaša GRADBENA DOKUMENTACIJA sedaj

na spletu:

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine

Vloga za oddajo lokacijske informacije

  več <<

 Copyright hise.freevar.com © 2008 >> Pogoji uporabe

 

 

 

 

>> Gradbena pogodba - VZOREC

>> Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

>> Lokacijska informacij

>> Soglasja

>> Projektna dokumentacija

>> Gradbeno dovoljenje

>> Sprememba namebnosti

>> Uporabno dovoljenje 

>> Strešne kritine 

 

 

>> Družinske hiše

>> Luksuzne hiše

>> Moderne hiše

>> Dvojček hiše - Dvojčki

>> Atrijske hiše

>> Klasične hiše

>> Avantgarde

 

 

>> Delo GEODETA

>> beton

>> jeklo

>> ilovica

>> kamen

>> kovina

>> marmor

>> opeka

>> plastične mase

>> les

>> steklo

>> steklobeton

 

 

>> Bio hiše

>> Eko hiša

>> Zakaj graditi?

>> Zakaj lesena hiša?

>> Kako priti do hiše?

>> KATALOG PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ

>> SLOVAR TUJK POJMOV GRADNJE

>> Toplotne črpalke

>> linknapper

 

IZMENJAVA POVEZAV

>> Gruzija

>> Prlekija

>> HUJŠANJE

>> MONTAŽNE HIŠE

 

Free Web Hosting