HIŠE in gradnja...    
 

 

 
 

Moderne hiše

  Več

>>

Klasične hiše

  Več

>>

Luksuzne hiše

  Več

>>

Dvojčki

  Več

>>

 

 

 

Vaša GRADBENA DOKUMENTACIJA sedaj

na spletu:

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine

Vloga za oddajo lokacijske informacije

  več <<

 

 

Iskanje po meri na spletni strani hiše.freevar.com

 

 

          KAZNI ZA GRADBENE NEPRAVILNOSTI

 

Denarne sankcije

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

 

Poleg inšpekcijskih ukrepov, mora investitor nedovoljene gradnje oz. lastnik zemljišča, na katerem je gradnja, plačati tudi ustrezno denarno kazen, kot nadomestilo za posledice, ki so nastale zaradi nedovoljenega posega v okolje, to je t.i. nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

 

Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se določata glede na obseg in vrsto nedovoljene gradnje, posledice, ki so zaradi take gradnje nastale in glede na območje, na katerem je do kršitve prišlo.

 

Sredstva, pridobljena preko plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v deležu 50% proračunski prihodek občine, na kateri je nedovoljena gradnja stala in v deležu preostalih 50% proračunski prihodek države.

 

Denarna kazen za prekršek

 

Poleg nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je investitorju izrečena tudi denarna kazen za storjeni prekršek, poleg tega pa lahko gradbeni inšpektor izreče tudi odvzem predmetov, s katerimi je bil prekršek storjen in so na gradbenem območju nedovoljene gradnje.

 

Denarne kazni za posamezne vrste nedovoljenih gradenj so po trenutno aktualnem Zakonu o graditvi objektov naslednje:

* nelegalna gradnja:  o pravna oseba: 29.210 - 83.460 €

                             o posameznik: 417 – 1.252 €

* neskladna gradnja: o pravna oseba: 8.346 – 29.210 €

                             o posameznik: 209 – 835 €

* nevarna gradnja:    o pravna oseba: 2.346 – 33.383 €

                             o posameznik: 209 – 835 €

* nelegalni kop:        o pravna oseba: 41.729 – 125.188 €

                             o posameznik: 626 – 1.878 €

 

Še nekoliko višje denarne kazni pa so predvidene v primeru, da gre za prekršek, ki se nanaša na gradnjo in vzdrževanje zahtevnega objekta ali objekta z vplivi na okolje, objekta, ki je registriran kot kulturni spomenik, ali ki naj bi se izvedla na območju, ki je varovano v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali v skladu s predpisi o ohranjanju narave, oziroma, ki je na vodnem zemljišču.

 

 

PESTRA IZBIRA NAJRAZLIČNEJŠIH HIŠ!                               NOVO!! Notranja oprema! VZORCI!!

 

 

 

   

GRADBENE FAZE HIŠ!

1. GRADBENA FAZA

izdelano do

prve plošče

>>

2. GRADBENA FAZA

izdelano do

strehe

>>

3. GRADBENA FAZA

pod streho še

nezaprta

>>

4. GRADBENA FAZA

vgrajena so

okna, vrata...

>>

5. FAZA NA KLJUČ

vgrajena so

okna, vrata...

>>

 

VRSTE HIŠ

 Atrijske hiše

 

Več

>>

 Moderne hiše

 

Več

>>

 Klasične hiše

 

Več

>>

 Luksuzne hiše

 

Več

>>

 Dvojček hiše

 

Več

>>

 Družinske hiše

 

Več

>>

 

 Copyright hise.freevar.com © 2008 >> Pogoji uporabe

 

 

 

 

 

 

>> Gradbena pogodba - VZOREC

>> Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

>> Lokacijska informacij

>> Soglasja

>> Projektna dokumentacija

>> Gradbeno dovoljenje

>> Sprememba namebnosti

>> Uporabno dovoljenje 

>> Strešne kritine

>> Inštalacije v hiši 

 

 

>> Družinske hiše

>> Luksuzne hiše

>> Moderne hiše

>> Dvojček hiše - Dvojčki

>> Atrijske hiše

>> Klasične hiše

>> Avantgarde

>> Gradnja hiše v SLIKAH

 

 

>> Delo GEODETA

>> beton

>> jeklo

>> ilovica

>> kamen

>> kovina

>> marmor

>> opeka

>> plastične mase

>> les

>> steklo

>> steklobeton

 

 

>> Bio hiše

>> Eko hiša

>> Obnovljivi viri energije

>> Zakaj graditi?

>> Zakaj lesena hiša?

>> Kako priti do hiše?

>> KATALOG PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ

>> SLOVAR TUJK POJMOV GRADNJE

>> Toplotne črpalke

>> linknapper

 

IZMENJAVA POVEZAV

>> Gruzija

>> Prlekija

>> HUJŠANJE

>> MONTAŽNE HIŠE

 

Free Web Hosting